Articles

Obavijest - raspored odvoza i cijene

Važna obavijest!

Prema novoj Odluci o načinu prikupljanja komunalnog otpada, od 01.06.2022. godine,  svaki korisnik plaća cijenu minimalne javne usluge (45,88 kn bez PDV-a), te cijenu za količinu predanog miješanog komunalnog otpada od 6,00 kn bez PDV-a za spremnik od 120 litara (4,00 kn bez PDV-a za spremnik 80 litara, te 12,00 kn bez PDV-a za spremnik 240 litara), po jednom pražnjenju spremnika. Prema navedenom svaki korisnik usluga dobiti će novi oblik računa za 6. mjesec prema navedenoj Odluci, a u skladu s Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21).  

Sukladno navedenoj Odluci odvoziti ćemo otpad koji je u spremniku do razine poklopca. Otpad koji je iznad razine poklopca ili pokraj spremnika neće se odvoziti. Ukoliko imate više otpada nego što stane u spremnik trebate preuzeti veći spremnik ili kupiti posebno označene vrećice za dodatnu količinu otpada. Korisnicima koji se ne budu pridržavali navedenih dijelova Odluke, u početku ćemo slati opomene, a nakon toga biti ćemo prisiljeni obračunati ugovornu kaznu od 550,00 kuna po prekršaju.

Ovakav način obračuna cijene odvoza otpada po načelu „onečišćivač plaća“ je pravedan, odnosno onaj tko predaje veće količine otpada morati će plaćati i veću cijenu usluge. 

Pozivamo korisnike koji ne kompostiraju biorazgradivi otpad da dođu preuzeti smeđi spremnik za odvajanje biorazgradivog otpada kako bismo dodatno smanjili količine miješanog otpada , a to će direktno smanjiti trošak poticajne naknade koju Grad mora uplaćivati u fond zbog količine odloženog otpada na odlagalište. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- RASPORED ODVOZA SVIH VRSTA OTPADA ZA MJESEC SRPANJ 2022.

MIJEŠANI KOM. OTPAD - ISTOK - 12.7. i 26.7.; ZAPAD - 13.7. i 27.7.; PRIGRADSKA - 14.7. i 28.7.

BIORAZGRADIVI OTPAD - svi korisnici koji su preuzeli smeđi spremnik 4.7., 11.7., 18.7. i 25.7.

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA -  ISTOK - 5.7.;   ZAPAD - 6.7.;   PRIGRADSKA - 7.7.

PAPIR I KARTON - ISTOK - 19.7.;   ZAPAD - 20.7.;   PRIGRADSKA - 21.7.

STAKLENA AMBALAŽA - ISTOK - 8.7.;  ZAPAD - 15.7.

GLOMAZNI OTPAD – ISTOK 22.7.; ZAPAD 29.7. 

…………………………………………………………………………………………………………

- RASPORED ODVOZA SVIH VRSTA OTPADA ZA MJESEC KOLOVOZ 2022.

MIJEŠANI KOM. OTPAD - ISTOK - 9.8. i 23.8.; ZAPAD - 10.8. i 24.8.; PRIGRADSKA - 11.8. i 25.8.

BIORAZGRADIVI OTPAD - svi korisnici koji su preuzeli smeđi spremnik 1.8., 8.8., 16.8., 22.8. i 29.8.

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA -  ISTOK - 2.8.;   ZAPAD - 3.8.;   PRIGRADSKA - 4.8.

PAPIR I KARTON - ISTOK - 26.8.;   ZAPAD - 30.8.;   PRIGRADSKA - 31.8.

STAKLENA AMBALAŽA - ISTOK - 12.8.;  ZAPAD - 19.8.

GLOMAZNI OTPAD – ISTOK 17.8.; ZAPAD 18.8.

…………………………………………………………………………………………………………

- DIMNJAČARSKE USLUGE

Redoviti godišnji pregled dimnjaka i uređaja za loženje provoditi će se prema planu rada i to:

Korisnicima koji ne budu zatečeni kod kuće dimnjačari će ostaviti Obavijest o posjeti dimnjačara, a isti su dužni u roku 14 dana javiti se prema uputi u obavijesti i dogovoriti drugi termin.

- Mjesec SRPANJ 2022.

I.G. Kovačića – brojevi od 1 do 36; Zrinsko-Frankopanska – brojevi od 1 do 34; A. Stepinca – brojevi od 1 do 21; Gajeva – brojevi od 1 do 14.

- Mjesec KOLOVOZ 2022.

Zlatka Balokovića – brojevi od 1 do 11; Prilaz Ribnjaku – brojevi od 1 do 6; Katarine Zrinske – brojevi od 1 do 15; Vatroslava Lisinskog – brojevi od 1 do 73a; Vladimira Nazora – brojevi od 1 do 60; Basaričekova – brojevi od 1 do 35

…………………………………………………………………………………………………………

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov