Articles

Pogrešno tiskani datumi odvoza razdvojenog komunalnog otpada za mjesec rujan

Obavještavamo sve naše korisnike da su u obavijestima na poleđini računa pogrešno tiskani datumi odvoza razdvojenog komunalnog otpada za mjesec rujan. 

Razdvojeni otpad odvoziti će se prema ustaljenom rasporedu petkom i to:

PLASTIČNA, METALNA I STAKLENA AMBALAŽA   - 10.9.2021. - Donji Miholjac – zapad, Podgajci Podravski i Sveti Đurađ

                                                                                          i  17.9.2021. - Donji Miholjac – istok, Golinci, Miholjački Poreč, Radikovci i Rakitovica

STARI PAPIR I KARTON - 24.9.2021. Donji Miholjac i sva prigradska naselja.

Ispričavamo se zbog nastale pogreške – Vaš Doroslov d.o.o.

 

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov