PROJEKT - Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

 

 

Great docs & support

Pogrebne usluge

Pedesetogodišnja tradicija i iskustvo u u pogrebnim uslugama i održavanju groblja...

Više...

                       

Great docs & support

Tržnica

Održavanje i izdavanje u zakup tržnog prostora i ostalih vezanih usluga na tzv. donjomiholjačkom pijacu...

Više...

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada

      

NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Naziv projekta: ''Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada'', KK.06.3.1.18.0022

Korisnik: DOROSLOV društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti

 

Odgovornost za upravljanje: Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a Posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kratak opis projekta: Doroslov d.o.o. ovim projektom nabavlja komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada – biootpada i drugih vrsta odvojeno prikupljenog otpada (papir, karton, metal, staklo, plastika i dr.) na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge i na javnim površinama radi konačnog smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište neopasnog otpada Doroslov i reciklažno dvorište Doroslov u Donjem Miholjcu.

Ciljevi i očekivani rezultat projekta:

Ciljevi: Glavni cilj projekta je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako dooprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, odnosno doprinijeti zaštiti okoliša i održivosti resursa što je jedan od aspekata održivog razvoja.

Rezultati: Nabavom komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada će se ostvariti i Pokazatelj Poziva planirana količina odvojenog prikupljenog otpada u tonama/godišnje: 80 t papira i kartona, 40 t plastične ambalaže, 15 t metalne ambalaže, 12 t staklene ambalaže, te 400 t biorazgradivog otpada.

Aktivnosti projekta:

-       Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada,

-       Obuka djelatnika za upravljanje komunalnim vozilom,

-       Promidžba i vidljivosti:

o    letci,

o    plakati,

o    naljepnice

o    javna i edukacijska tribina,

-       Upravljanje projektom.

 

Ukupna vrijednost projekta: 2.079.036,14 kuna

 

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.647.165,55 kuna

 

Iznos sufinanciran od strane EU: 1.400.090,71 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 31. kolovoz 2020. godine – 31. kolovoz 2021. godine

Kontakt osobe za više informacija: Domagoj Pavin, dipl. oec., voditelj računovodstva Doroslov d.o.o., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LETAK: SPRJEČAVANJE NASTANKA OTPADA (pdf format)

LETAK 2: RAZVRSTAVANJE OTPADA (pdf format)

LETAK 3: PONOVNA UPORABA (pdf format)

LETAK 4: KOMPOSTIRANJE (pdf format)

PLAKAT: KOMPOSTIRANJE (pdf format)

PLAKAT: SPRIJEČIMO NASTANAK OTPADA (pdf format)

PLAKAT: PONOVNA UPORABA (pdf format)

PLAKAT: RAZVRSTAVANJE OTPADA (pdf format)

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

 

        

 

Korisne informacije

Odvoz kućnog otpada

Tjedni raspored odvoza otpada.


Dnevnik radova, održavanja zelenila i plan košnje

Dnevnik radova, plan košnje i održavanja zelenila, planirani i izvršeni radovi.


Odlagalište otpada Doroslov

Projekt sanacije sa zatvaranjem.

Ekologija

Kažu, ekologija je skupa stvar. Puno skuplje je ne činiti ništa, jer zagađenje i nebriga za okoliš će nas sve puno više koštati.

Bob Stevenson
Student

Achim
Student

Projekt "Zaštita okoliša za bolje sutra"

Edukativne brošure, bojanku i letke u sklopu projekta "Zaštita okoliša za bolje sutra" možete preuzeti ovdje.

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov