Articles

Raspored odvoza otpada rujan i listopad 2020.

 

RASPORED ODVOZA OTPADA ZA MJESEC RUJAN 2020.

11.9.2020. ZAPADNI DIO GRADA (plastična, staklena i metalna ambalaža)

18.9.2020. ISTOČNI DIO GRADA (plastična, staklena i metalna ambalaža)

25.9.2020. ODVOZ STAROG PAPIRA I KARTONA

……………………………………………………………………………………………………………………………

RASPORED ODVOZA OTPADA ZA MJESEC LISTOPAD 2020.

16.10.2020. ZAPADNI DIO GRADA (plastična, staklena i metalna ambalaža)

23.10.2020. ISTOČNI DIO GRADA (plastična, staklena i metalna ambalaža)

30.10.2020. ODVOZ STAROG PAPIRA I KARTONA

…………………………………………………………………………………………………………………………

PODJELA VREĆICA ZA RAZDVAJANJE RECIKLABILNOG OTPADA

Od 14. do 26. rujna 2020. vršiti će se podjela vrećica za razdvajanje reciklabilnog otpada.  Za korisnike iz Donjeg Miholjca podjela vrećica će se vršiti na prostoru gradske tržnice u terminima:

 

ponedjeljak, utorak i petak – od 10:00 do 13:00 sati

subota – od 8:00 do 11:00 sati 

Svaki korisnik dobiti će ukupno devet vrećica za odvajanje otpada i to:

tri plave vrećice za papir i karton, 

tri žute vrećice za plastičnu, metalnu ambalažu i tetrapak

tri zelene vrećice za staklenu ambalažu

Sva ambalaža mora biti prazna i očišćena ili oprana kako bi se izbjeglo stvaranje neugodnih mirisa i kako bi mogla biti predana na oporabu. Prljava ambalaža se ne može reciklirati te se odlaže na odlagalište kao miješani otpad i tada odvajanje nema smisla. Plastične boce, limenke i tetrapak ambalaža mogu biti sprešani što je i naša preporuka jer će tako više stati u vrećicu.

Staklenke i staklene boce moraju biti čiste i čitave. Razbijeno staklo se ne može preuzeti kao razdvojeni otpad.

Na svakoj vrećici piše što se u nju može i što se nikako ne smije staviti.

Napominjemo da su vrećice privremeno rješenje do dolaska spremnika i da će to ujedno biti period prilagodbe za ispravno razdvajanje otpada. 

DIMNJAČARSKE USLUGE

Od 1. listopada 2020. počinje sezona loženja 2020./2021. te ćemo krenuti s obveznim redovitim godišnjim pregledom dimnjaka i uređaja za loženje (što uključuje fasadne i kondenzacijske bojlere) sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Donjeg Miholjca, a u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Raspored rada dimnjačarske službe provoditi će se prema planu rada i to:

Mjesec LISTOPAD 2020.

Pavla Radića – brojevi od 1 do 122 i Augusta Harambašića – brojevi od 1 do 131        

Mjesec STUDENI 2020.

Josipa Kozarca – brojevi od 1 do 52, Kralja Tomislava – brojevi od 1 do 36, Ivana Mažuranića – brojevi od 1 do 21, Bana Jelačića – brojevi od 1 do 28, Kn. Domagoja – brojevi od 1 do 8, S. S. Kranjčevića – brojevi od 1 do 16, Ivana Vajde – brojevi od 1 do 19, Eugena Kumičića – brojevi od 1 do 21, Antuna Branka Šimića – brojevi od 1 do 33.

Korisnicima koji ne budu zatečeni kod kuće dimnjačari će ostaviti Obavijest o posjeti dimnjačara, a isti su dužni u roku 14 dana javiti se prema uputi u obavijesti i dogovoriti drugi termin.

 

Obavijest za prigradska naselja - raspored rada reciklažnog dvorišta

RASPORED RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Podgajci Podravski ……….….. ispred mjesnog doma ..…. 22.9.2020. …… od   7:00 do   8:00 h

Sveti Đurađ ……………………... ispred mjesnog doma …… 22.9.2020. …… od   8:30 do   9:30 h

Rakitovica ………………………… ispred mjesnog doma …… 22.9.2020. …… od 10:00 do 11:00 h

Miholjački Poreč ………………. Ispred ureda Pošte …..…… 23.9.2020. …… od   7:00 do   8:00 h

Golinci ……………………………… ispred mjesnog doma …… 23.9.2020. …… od   8:30 do   9:30 h

Radikovci …………………………. ispred mjesnog doma …… 23.9.2020. …… od 10:00 do 11:00 h

 

 

 

 

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov