Zelenilo i čistoća

ZELENILO I ČISTOĆA, JAVNE POVRŠINE I NERAZVRSTANE CESTE

Radna jedinica zelenilo obavlja djelatnost održavanje čistoće i održavanje javnih površina.

Osnovna zadaća je na siguran, pouzdan, ekonomičan i ekološki prihvatljiv način brinuti se o čistoći, urednosti gradskih ulica, parkova i drugih javnih i zelenih površina. 

 

Niže možete pogledati okvirni raspored, s time da se raspored mijenja ovisno o vremenskim uvjetima i prema dogovoru s Gradom. Sada se po planu košnja zelenih površina radi jednom tjedno, a po zahtjevu Grada se može raditi i više puta.

Okvirni raspored radova (košnja, zelenilo i sl.) za 2019. godinu (.pdf dokument).Tel:   632-284 
Mob: 091/632-2843

SUGLASNOSTI I CJENICI ODRŽAVANJA  JAVNIH ZELENIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Cjenik komunalne usluge „Održavanja čistoće javnih površina“ u primjeni od 01.01.2024 godine

Cjenik komunalne usluge „Održavanja javnih zelenih površina“ u primjeni od 01.01.2024 godine

Cjenik komunalne usluge „Održavanja nerazvrstanih cesta“ u primjeni od 01.01.2024 godine

 

Cjenik komunalne usluge „Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda“ u primjeni od 01.01.2024 godine

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov