Uprava i organizacija

Tvrtka obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

 1. održavanje čistoće,
 2. odlaganje, zbrinjavanje i odvoz komunalnog i neopasnog otpada,
 3. održavanje javnih površina,
 4. tržnica na malo,
 5. održavanje gradskih groblja i obavljanje pogrebnih usluga,
 6. zimska služba
 7. parking

Djelatnost Tvrtke odvija se kroz organizacijske cjeline, tj. radne jedinice:

 1. Radna jedinica Komunalije
  • održavanje zelenila i čistoće
  • održavanje groblja
  • održavanje javnih površine
  • održavanje tržnice
  • odvoz otpada s područja Grada i prigradskih naselja
 2. Radna jedinica Pogrebno
  • Pogrebne usluge
  • Trgovina pogrebne opreme
 3. Radna jedinica Deponija
  • Odlagalište otpada
  • Zbrinjavanje neopasnog otpada
 4. Zajednički poslovi - Uprava
  • Opći i pravni poslovi
  • Računovodstveni poslovi
  • Knjigovodstveni poslovi
  • Nabava i skladište
  • Zaštita na radu, zaštita od požara
  • Informatički sustav 
  • Javna nabava

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov