RASPORED ODVOZA RAZDVOJENOG OTPADA ZA MJESEC SVIBANJ 2022

RASPORED ODVOZA SVIH VRSTA OTPADA ZA MJESEC SVIBANJ 2022.

Dana 1.5.2022. na snagu stupa nova Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Donjeg Miholjca, te će se otpad odvoziti prema novom rasporedu: 

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD - ISTOK - 3.5. i 17.5.;  ZAPAD - 4.5. i 18.5.;  PRIGRADSKA - 5.5. i 19.5.

BIORAZGRADIVI OTPAD - svi korisnici koji su preuzeli smeđi spremnik 2.5., 9.5., 16.5., 23.5. i 31.5.

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA -  ISTOK - 10.5.;   ZAPAD - 11.5.;   PRIGRADSKA - 12.5.

PAPIR I KARTON - ISTOK - 24.5.;   ZAPAD - 25.5.;   PRIGRADSKA - 26.5.

STAKLENA AMBALAŽA - ISTOK - 6.5.;  ZAPAD - 13.5.

GLOMAZNI OTPAD - ISTOK - 20.5.;   ZAPAD - 27.5.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RASPORED ODVOZA SVIH VRSTA OTPADA ZA MJESEC LIPANJ 2022.

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD - ISTOK - 1.6., 14.6. i 28.6.;  ZAPAD - 2.6., 15.6. i 29.6.;  PRIGRADSKA - 3.6., 17.6. i 30.6.

BIORAZGRADIVI OTPAD - svi korisnici koji su preuzeli smeđi spremnik 6.6., 13.6., 20.6. i 27.6.

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA -  ISTOK - 7.6.;   ZAPAD - 8.6.;   PRIGRADSKA - 9.6.

PAPIR I KARTON - ISTOK - 21.6.;   ZAPAD - 23.6.;   PRIGRADSKA - 24.6.

STAKLENA AMBALAŽA - ISTOK - 10.6.;  ZAPAD - 11.6.

GLOMAZNI OTPAD – NEMA ODVOZA (sljedeći odvoz ISTOK 22.7.; ZAPAD 29.7.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RASPORED RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA (prigradska naselja)

Podgajci Podravski ……..…….….. ispred mjesnog doma ………. 23.5.2022. …….… od   7:00 do   8:00 h

Sveti Đurađ …………………..……... ispred mjesnog doma …….… 23.5.2022. …….… od   8:30 do   9:30 h

Rakitovica …………………..………… ispred mjesnog doma ….…… 23.5.2022. ….…… od 10:00 do 11:00 h

Miholjački Poreč ………..…………. Ispred ureda Pošte …………… 24.5.2022. …….… od   7:00 do   8:00 h

Golinci …………………..……………… ispred mjesnog doma …….… 24.5.2022. …….… od   8:30 do   9:30 h

Radikovci ……………..………………. ispred mjesnog doma ………. 24.5.2022. …….… od 10:00 do 11:00 h

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIMNJAČARSKE USLUGE

Redoviti godišnji pregled dimnjaka i uređaja za loženje provoditi će se prema planu rada i to:

Korisnicima koji ne budu zatečeni kod kuće dimnjačari će ostaviti Obavijest o posjeti dimnjačara, a isti su dužni u roku 14 dana javiti se prema uputi u obavijesti i dogovoriti drugi termin.

Mjesec SVIBANJ 2022.

Antuna Mihanovića – brojevi od 1 do 116; Andrije Kačića – brojevi od 1 do 113a; Kralja Držislava – brojevi od 1 do 13.

Mjesec LIPANJ 2022.

Franje Kuhača – brojevi od 1 do 18; Đanovačka – brojevi od 1 do 70; Kolodvorska – brojevi 1 do 162                                                     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

USLUGA UREĐENJA GROBNOG MJESTA

Svim zainteresiranim korisnicima naših usluga nudimo uređenje grobnih mjesta u cjelogodišnjem paketu. Nudimo 4 uređenja godišnje (pred Uskrs, pred blagdan Svetog Mihovila, pred Svi Svete, te za godišnjicu pokojnika) po ukupnoj cijeni od 160 kuna. Možete naručiti broj i vrijeme uređenja po vašoj želji. Nakon svakog uređenja ćemo vas obavijestiti, te vam poslati aktualnu sliku grobnog mjesta na viber, putem e-maila ili na drugi način koji vama odgovara.  

Svoj interes možete najaviti na telefon 031/632–284 ili na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov