Tjedni raspored odvoza kućnog otpada

Miješani komunalni otpad (zeleni spremnik) u mjesecu veljači odvozi se još po starom rasporedu.

RASPORED ODVOZA OTPADA ZA MJESEC OŽUJAK 2020.

Od 1. ožujka kreće se s novim rasporedom odvoza otpada te će se za svaki mjesec izrađivati raspored s datumima odvoza pojedine vrste otpada kako slijedi u nastavku:

Donji Miholjac – ZAPAD (sve ulice zapadno od Kolodvorske i Gajeve ulice uključujući i Gajevu)

-biorazgradivi otpad – 2., 9., 16. i 23. ožujka

-miješani komunalni otpad – 3. i 17. ožujka

-plastična i metalna ambalaža – 10. ožujka

-staklena ambalaža – 24. ožujka

-papir i karton – 27. ožujka

Donji Miholjac – ISTOK (Kolodvorska i sve ulice istočno)

-biorazgradivi otpad – 2., 9., 16. i 23. ožujka

-miješani komunalni otpad – 4. i 18. ožujka

-plastična i metalna ambalaža – 11. ožujka

-staklena ambalaža – 24. ožujka

-papir i karton – 27. ožujka

Prigradska naselja (Podgajci Podr., Sv.Đurađ, Rakitovica, Mih.Poreč, Golinci, Radikovci)

-biorazgradivi otpad – 2., 9., 16. i 23. ožujka

-miješani komunalni otpad – 4. i 18. ožujka

-plastična i metalna ambalaža – 12. ožujka

-staklena ambalaža – 25. ožujka

-papir i karton – 27. ožujka

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

NASELJE TRŽNICA

J. KOZARCA

P. RADIĆA

ZRINSKO-FRANKOPANSKA

BASARIČEKOVA

V. NAZORA

A. KAČIĆA

I.G. KOVAČIĆA

A. ŠENOE

E. KUMIČIĆA

A. MIHANOVIĆA

S. RADIĆA

KOLODVORSKA

A.B. ŠIMIĆA

ĐANOVAČKA

KRALJA ZVONIMIRA

TRG ANTE STARČEVIĆA

KNEZA DOMAGOJA

F. KUHAČA

P. PRERADOVIĆA

GAJEVA

KRALJA TOMISLAVA

J.J. STROSSMAYERA

VUKOVAKSKA od V. Lisinskog

A. CESARCA

BANA JELAČIĆA

R. BOŠKOVIĆA

INDUSTRIJSKA ZONA

D. CESARIĆA

I. MAŽURANIĆA

I. MEŠTROVIĆA

KNEZA TRPIMIRA

KNEZA BRANIMIRA

M. GUPCA

I. GUNDULIĆA

PRILAZ RIBNJAKU

I. ZAJCA

S.S. KRANJČEVIĆA

E. KVATERNIKA

MIHOLJAČKI POREČ

PRILAZ STADIONU

I. VAJDE

GOLINCI

RADIKOVCI

STARO SAJMIŠTE

V. LISINSKOG od J. Kozarca

 

RAKITOVICA

A. HARAMBAŠIĆA do Pr. Hobođu

KRALJA DRŽISLAVA

 

 

VUKOVARSKA do V. Lisinskog

MAJUR

 

 

A. STEPINCA

CIGLANA

 

 

V. LISINSKOG do J. Kozarca

GORICA

 

 

Z. BALOKOVIĆA

NASELJE GORICA

 

 

SVETI ĐURAĐ

PRILAZ HOBOĐU

 

 

 

A. HARAMBAŠIĆA od Pr. Hobođu

 

 

 

PODGAJCI PODRAVSKI

 

 


U slučaju državnog praznika ili blagdana raspored se pomiče do prvog sljedećeg radnog dana.
  

 

 

Zone za sakupljanje plastične, metalne i staklene ambalaže:

Zapadni dio: Gorica, N.gorica, P.Preradovića, P.Hobođu, I.Zajca, E.Kvaternika, D.Cesarca, K.Branimira, A.Cesarca, P.Stadionu, sajmište, A.Harambašića, Trg A.Starčevića, K.Zvonimira, Basaričekova, N.Tržnca, Šenoina, A.Kačića, Đanovačka, J.J.Strossmayera, A.Mihanovića, S.Radića, Gajeva, Kolodvorska, F.Kuhača, K.Zrinski.

Istočni dio: Vukovarska, I.G.Kovačića, Z.Frankopanska, A.stepinca, Z.Balokovića, V.Lisiniskog, I.Gundulića, K.Držislava, Ciglana, Majur, Prilaz Ribnjaku, K.Trpimira, J.Kozarca, K.Domagoja, A.B.Šimića, B.J.Jelačića, I.Mažuranića, K.Tomislava, S.S.Kranjčevića, V.Nazora, I.Vajde, M.Gupca, R.Boškovića, I.Meštrovića.

Dok se ne nabave kante za ambalažu, građani mogu ambalažu iznositi u PVC vrećicama ili nekim drugim posudama koje će djelatnici Doroslova prazniti

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov