Informacije za korisnike

 Cjenik usluge sakupljanja i zbrinjavanja otpada

Od 1.1.2017. godine Člankom 6.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 115/16) propisano je da se snižena stopa PDV-a 13% primjenjuje na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, bioragradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada pream posebnom propisu. Sve ostale usluge skupljanja ostalog otpada koji se prema Zakon o održivom gospodarenju otpadom ne smatra miješani komunalni otpad ili biorazgradivi komunalni otpad i dalje podliježe oporezivanju PDV-om po stopi od 25%.

Cjenik komunalnih usluga

Cjenik usluge zakupa tržnog prostora

Cjenik pogrebnih usluga i opreme

o
d 1.1.2017. primjenjuje se snižena stopa PDV-a na lijesove i urne. Cijene pogrebne opreme su istaknute na prodajnom mjestu.

Tjedni raspored odvoza kućnog otpada

Popis vrsta otpada koji se smiju odlagati na deponiji Doroslov

Plan gospodarenja otpadom

Cjenik dimnjačarskih poslova

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov